תודה על הזמן שלך. המילים שלך חשובות לי
דרוג כללילא משהובסדרטובטוב מאדמעולהדרוג כללי

תודה! המשוב נשלח בהצלחה