ספר משפחתי שנתי

ספר האוסף רגעים קטנים וגדולים בחיי המשפחה. הספר מלווה בסיפורים ותמונות, רקעים גרפיים צבעוניים , סריקות של ציורי ילדים ומשמר את כל קורות המשפחה לאורך השנה שחלפה. מזכרת שקטנים וגדולים אוהבים