ספר בר מצווה

אלבום בר מצווה ייחודי המשלב את צילומיה של נעמי יוגב מאירועים שונים הכרוכים יחד כספר אחד