ספר מסע משפחתי

מזכרת מופלאה של טיול משפחתי לדרום אפריקה. העיצוב כולל תיקון ועריכה של התמונות שצולמו במהלך הטיול, סריקה של ציורי הילדים שצויירו במהלכו ושילוב של כרטיסי ביקור ופרוספקטים שונים שנאספו תוך כדי המסע