ספר ביוגרפיה

 סיפור מרגש אודות שושלת משפחתית המסופר דרך טקסט ומלווה בצילומים ארכיוניים ומסמכים הסטוריים. בדש הספר מצורף אילן יוחסין משפחתי של  ארבעה דורות בעיצובה של נעמי יוגב